Maltos ofisas teikia šias paslaugas:

 • Plataus pobūdžio apskaitos paslaugas, įskaitant periodišką valdymo ataskaitų parengimą, ataskaitų audito tikslais parengimą pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus, taip pat ataskaitų teisiniais ir kitais tikslais parengimą;
 • Maltos įmonių steigimo ir administravimo paslaugas holdingo ir prekybos tikslais;
 • Plataus spektro sekretoriavimo paslaugas Maltos įmonėms;
 • Konsultacijas ir pagalbą Maltos įmonių mokesčių apskaičiavimo ir bankų sąskaitų valdymo srityje;
 • Maltos individualaus investuotojo programa (Malta Individual Investor Programme – MIIP).
 • Maltos pilietybės investuotojams programa veikia nuo 2014 m. kovo mėnesio ir yra pirmoji ES patvirtinta pilietybės investuotojams programa, suteikianti pilietybę labai gerbiamoje, politiškai ir ekonomiškai stabilioje ES valstybėje-narėje.
 • „Prospera Europe Limited“ – šios programos įgaliotas atstovas, licencijos Nr.: IIP090.

 

Maltos ofisas, kartu su mūsų profesionaliais pasaulinio tinklo partneriais, siūlo šias paslaugas:

 • Konsultacijas ir pagalbą Tarptautinio įmonių struktūrizavimo klausimais;
 • Patarimus tarptautinių mokesčių klausimais ir su tuo susijusią profesinę pagalbą;
 • Bendrovių steigimo, administravimo paslaugas, taip pat bendrovių sekretoriavimo ir apskaitos paslaugas ES ir kitose valstybėse. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome susisiekti su Maltos ofisu arba siųsti el. laišką adresu: info@prosperainfo.com

 

Estijos ofisas teikia šias paslaugas:

 • Plataus pobūdžio apskaitos paslaugas, įskaitant periodišką valdymo ataskaitų parengimą, ataskaitų audito tikslais parengimą pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus, taip pat ataskaitų teisiniais ir kitais tikslais parengimą;
 • Estijos įmonių steigimo ir administravimo paslaugas holdingo ir prekybos tikslais;
 • Plataus spektro sekretoriavimo paslaugas Estijos įmonėms;
 • Konsultacijas ir pagalbą Estijos įmonių mokesčių apskaičiavimo, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir bankų sąskaitų valdymo srityje.

Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome susisiekti su Estijos ofisu arba siųsti el. laišką adresu: info@prosperainfo.com

 

Lietuvos ofisas teikia šias paslaugas:

 • Plataus pobūdžio apskaitos paslaugas, įskaitant periodišką valdymo ataskaitų parengimą, ataskaitų audito tikslais parengimą pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus, taip pat ataskaitų teisiniais ir kitais tikslais parengimą;
 • Lietuvos įmonių steigimo ir administravimo paslaugas holdingo ir prekybos tikslais;
 • Plataus spektro sekretoriavimo paslaugas Lietuvos įmonėms;
 • Konsultacijas ir pagalbą dėl Lietuvos įmonių mokesčių apskaičiavimo ir bankų sąskaitų valdymo;
 • Platų pasirinkimą teisinių paslaugų, siūlomų kartu su asocijuota Lietuvos advokatų kontora.

Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome susisiekti su Lietuvos ofisu arba siųsti el. laišką adresu: info@prosperainfo.com