Seda veebisaiti kasutades teadvustate, et olete meie teenuse tingimustega ning allpool toodud sätetega tutvunud, nendest aru saanud ja nendega nõustunud.

Üldtingimused

  • Käesoleva veebisaidi kasutamise üldtingimused on järgmised:
  • Kõik käesoleval veebisaidil kirjeldatud tooted ja teenused vastavad “Prospera tingimustele”, mis on kättesaadavad igas meie büroos
  • Kuigi käesoleval veebisaidil olev informatsioon on meile teadaolevalt korrektne, ei saa me seda garanteerida
  • Prospera jätab endale õiguse käesoleva veebisaidi sisu muuta ilma eelneva hoiatuseta ja oma äranägemise kohaselt
  • Kogu informatsioon käesoleval veebisaidil on autoriõigusega kaitstud ning seda ei tohi kopeerida ega mingil muul viisil paljundada ilma Prospera kirjaliku nõusolekuta
  • Käesoleval veebisaidil olev informatsioon on üldine ning ei ole mõeldud juriidilise nõuandena. On soovitav, et kliendid küsivad enne iga tegevust või tegevusetust korrektset professionaalset nõu

Käesoleva veebisaidi originaalkeel on inglise keel. Kõik muud keeled on originaali tõlked. Juhul, kui ingliskeelse ja mõne tõlgitud veebilehe vahel esineb vasturääkivusi, loetakse õigeks ingliskeelne variant